Bestelbon boek Keent deel II

Download hier de bestelbon voor het boek Keent deel II (Aovert). U kunt het boek nog tot 1 maart 2017 in de voorverkoop bestellen. Details voor de werkwijze staat op de bestelbon.

Geschiedenis Kazerne in boek Keent deel II (Aovert)

EINE AOVUNDJ OP AOVERT!

Keent deel II Altweert

Fototentoonstelling 29 en 30 oktober 2016.
29 oktober: tussen 14.00-18.00 uur
30 oktober: tussen 10.00-14.30 uur en 16.00-18.00 uur
St. Josephkerk Keent-Weert, St. Jozefsplein 1
Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan de opmaak van het boek over Altweert (Keent deel 2).
Tegenwoordig vinden we de naam Altweert wel terug, maar het gebied Altweert van nu is aanmerkelijk kleiner dan in de vijftiger jaren.
Uitgangspunt voor de opzet van dit boek zijn de huisadressen uit 1949/1950. In die periode werden alle huizen voorzien van een echte straatnaam in plaats van een enkel huisnummer en de wijknaam. Omdat het gebied vroeger zoveel gezinnen kende, werden de Kerkstraat en de Kruisstraat ingedeeld bij boek Keent deel 1, dat dit voorjaar verscheen. Ongetwijfeld kent u ook een groot deel van de huizen en personen die afgebeeld zijn in het nieuwe boek, dat medio 2017 verschijnt.
De werkgroep richt, net zoals vorig jaar, daarom een grote tentoonstelling in. Zo kan iedereen nog eens de foto’s en gegevens beoordelen en aanvullen.

De fototentoonstelling zal het gebied Altweert behandelen (van Oudenakkerstraat tot kanaal, van IJzeren Man tot spoor). Zo komen dus de Keulerstraat, Het Dal, Victor de Stuersstraat, Louis Regoutstraat met de Tricetage, Kazernelaan, Julianastraat, Houtelingsweg, Diesterbaan aan bod.

Hools-Duuër, Stroe-j-Doeërus, Fried van Toeta-Lins, Pél –Wiel, Frits van d’n Ingel, Betje van Houtelings-Pier, Tinus van Sille-Wullem, café Dennenoord, To vanne Oliekoek, Miet van Klokke-Theike,  Jac van Potters-Tinus, Jan vanne Cênt, Thoeëm, Pierre vanne Smoûs, Germaine van Bêlse-Nel, Pierke van Koole-Lei, Stien van Seelieje-Pierke, Brum Pier en Marie van Zoum-Bert, Piet de Kantonneer, Pikkels-Pierke, Toeëntje vanne Berlijn, Lamers-Bert en Lînse-Fried ontbreken zeker niet op deze tentoonstelling.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk. U kunt zich ook intekenen op het nieuwe boek.

Inschrijven kan ook door hier de folder te downloaden: folder inschrijving boek Keent deel II

 Altweert 9A, Oudenakkerstraat 33, Bukkems-Houben

 

Altweert 12, Maassenveldweg 1 Weekers-Caris Tjeu van Oliekoek en Mina

   

Altweert 13, Maassenveldweg 3 Charlier-Janssen Sjra en Maria

Altweert 25, Stegelstraat 2, Stroe-j-Doeërus, Café de Waag Houben-Houben Stroe-j Doeërus en Truke

Altweert 20, Oudenakkerstraat 16 Bouwels-Kuppens Zjef van Kuuëb en Miet

Altweert 18, Oudenakkerstraat 22 Haex-van Kimmenade Tjeu van Piet oet de Wi-jers en Lieën  van Puine Netje

Altweert 18, Oudeakkerstraat 22 Coolen-Haex Bér van Delbrooks-Nol en MIa van Pier oet de Wi-jers

Altweert 131c, Keulerstraat 9 Van de Wijngaart H.P. (Hendrik) Rempelaars J.M. (Jo)

 

Altweert 131l, Keulerstraat 23 Peeters C. (Cor van Tjeu van 't Mênke en Nel Op 't Roodt

Altweert 131M, Keulerstraat 27 Snijders W.M. (Wiel) en Bours M.P. (Mia)

Altweert 144A Keulerstraat 65 Camp G.J. (Zjef van Ni-jez Zjang) en van Goor H.M.E. (Drina van Kedodderkes-Pier)


Altweert 146A St. Theuniskapelweg 3 Lamerikx H.H. (Harrie van Toeta-Lîns) en Vleeshouwers (Mieke van Spijk-Mêrketrien)

Altweert 148 Keulerstraat 85 Nies H.H. (Eengele Harie) en Tullemans (Mien van Wieéke-Tieske)

Altweert 152 IJzerenmanweg 3 Lamerikx J.M.  (Tjeu van Toeta-Lîns) en Brezina (Marietje van Tsjechië)

Altweert 162 Stienen M.K. (Karel van Zjang  van DriekskesWullem) en Stijnen M.C. (Mi-j vanne Tinne Geêter)

Altweert 170 Caris A.H. (Toeëntje vanne Berlijn) en Timmermans (Miet van Belijns-Pieër)

Altweert 171 Hendrikx Th. J.  (Hools Duuër) en Driessen (Drieka van Neijnense Halfer)

Altweert 172 Nijssen S.H.   (Bertje van Hoebe Tieske) en Stienen H.A.L.  (Drieka vanne Roeêj-An)

Altweert 173 Coenen H. (Lamers-Bert) en Kneepkens.  (To van Kleûskens)

Altweert 174 Heijmans P.M. (Lieëne Pierre) en Driessen D.C.  (Doeëra van Kauf)